Wyróżnienie w konkursie literackim

Miło nam poinformować, że uczennica klasy 7, Patrycja Wasylczuk otrzymała wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Poezji pt. „Zaczyna się od słowa…”
Konkurs adresowany był do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych z terenu powiatu parczewskiego. Celem konkursu było budowanie kompetencji językowych poprzez popularyzację wiedzy o języku oraz podwyższenie sprawności w posługiwaniu się polszczyzną, kształtowanie twórczych i świadomych postaw wobec języka polskiego, działanie ukierunkowane na młodych twórców, pozwalające na rozpoznanie i doskonalenie wyrażania swoich emocji poprzez twórczość poetycką.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!