Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – „Młodzież Zapobiega Pożarom”

29 kwietnia 2023r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie odbyły się Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Naszą szkołę w turnieju reprezentowali uczniowie: Alicja Dudyk, Antoni Mocior, Adam Koncerewicz i Rafał Kopaczewski. Turniej zorganizowany był przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP powiatu parczewskiego,  Komendę Powiatową PSP w Parczewie oraz Nadleśnictwo Parczew. Uczniowie zmagali się z wiedzą dotyczącą pożarnictwa, pierwszej pomocy oraz historii straży pożarnej. Musieli również wykazać się znajomością, przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, znajomości sprzętu ratowniczo- gaśniczego, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz umiejętnością prawidłowego reagowania podczas zagrożenia zdrowia i życia. W czasie trwania turnieju uczestnicy spotkali się z przedstawicielem Nadleśnictwa Parczew na pogadance związanej z bezpiecznym i prawidłowym zachowaniem na terenach leśnych.  Następnie zwiedzili Komendę Straży Pożarnej, gdzie zostały zaprezentowane pokazy sprzętu pożarniczo-ratowniczego. Spotkanie było okazją do pokazania specyfiki służby strażaka oraz wszelkich działań mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa uwzględniając zagadnienia z pierwszej pomocy. Po oficjalnym zakończeniu turnieju wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek.