#LaboratoriaPrzyszłości

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany m.in. do szkół podstawowych, którego celem jest rozwijanie kompetencji kluczowych – kreatywnych i technicznych – uczniów. Za otrzymane wsparcie finansowe w ramach ww. Programu zostały zakupione pomoce dydaktyczne, a wśród nich „Zestaw elementów strukturalnych do budowy modeli cząsteczek”. Zestaw składa się z modeli atomów 12 pierwiastków i modeli wiązań chemicznych – plastikowych rurek.


Tworzenie modeli cząsteczek
Uczniowie klasy VII i VIII pogłębiali swoją wiedzę i umiejętności konstruując modele przestrzenne cząsteczek związków nieorganicznych i organicznych: tlenków, wodorotlenków, kwasów, soli, węglowodorów i alkoholi. W celu zbudowania modelu cząsteczki uczniowie łączyli ze sobą, za pomocą odpowiednich łączników, właściwe elementy strukturalne reprezentujące „atomy w molekule”.
Stosowane w nauczaniu chemii modele mają swoje ograniczenia, ale ważne jest jednak by uczniowie poznawali je systematycznie i zdawali sobie sprawę z tego, że model jest jedynie uproszczeniem rzeczywistości, którą odwzorowuje. Wykorzystane przez nas modele pręcikowo-kulkowe dobrze odzwierciedlają strukturę cząsteczek tzn. dobrze ukazują względne położenia atomów i kierunkowość wiązań chemicznych.

Zdjęcia zostały wykonane aparatem fotograficznym zakupionym w ramach Programu #LaboratoriaPrzyszłości. Zapraszamy do obejrzenia galerii.