Konkurs plastyczny „Czyste powietrze – Czysta Gmina”

Wójt Gminy Podedwórze

zaprasza wszystkich uczniów mieszkających na terenie Gminy Podedwórze

do Szkolnego Konkursu Plastycznego

„Czyste powietrze – Czysta Gmina”.

Cel konkursu:

 1. Podniesienie świadomości ekologicznej z zakresu ochrony powietrza i problematyki związanej z zanieczyszczeniem powietrza,
 2. Poznanie sposobów zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza – odnawialne źródła energii
 3. Przybliżenie problemu smogu, jego przyczyn i konsekwencji,
 4. Uświadomienie konieczności podejmowania działań antysmogowych – wymiana źródeł ciepła
 5. Zwrócenie uwagi na problem smogu w odniesieniu do jakości życia w naszej Gminie,
 6. Dostrzeżenie zagrożeń wynikających z dynamiki zmian klimatycznych,
 7. Rozwijanie wrażliwości ekologicznej,
 8. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności podczas wykonywania pracy plastycznej.


Uczestnicy:

 1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I – VIII ZPO w Podedwórzu,  w następujących kategoriach:

– klasy I – III

– klasy IV – VIII

 • Do konkursu można zgłaszać tylko prace indywidualne; jeden uczestnik konkursu może zgłosić wyłącznie jedną pracę konkursową.

 
Przedmiot konkursu:
 

 1. Prace konkursowe muszą dotyczyć tematyki zanieczyszczenia i ochrony powietrza, propagowania wiedzy i sposobów dbania o czyste powietrze a także zagrożeń dla atmosfery wynikających z działalności człowieka,
 2. Format pracy: A3 lub A4,
 3. Technika wykonania: dowolna (np. rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, itp.),
 4. Termin dostarczania prac:26.05.2023(do organizatorów).


 Ocenie pracy podlega:

 1. Zgodność pracy z tematem konkursu,
 2. Ujęcie tematu ( pomysłowość, technika wykonania, poprawność, estetyka pracy),
 3. Stopień trudności wykonania pracy,
 4. Inwencja i pomysłowość w podejściu do tematu.

 Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe i dyplomy dla zwycięzców.
 
Organizatorzy: Wójt Gminy Podedwórze, Dyrektor ZPO w Podedwórzu

Dla uczestników przewidziano atrakcyjne nagrody.

Zachęcamy do udziału w naszym konkursie!!!