List Lubelskiego Kuratora Oświaty na zakończenie roku szkolnego 2022/23

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy,
Przedstawiciele organów prowadzących
Rodzice, Uczniowie i Absolwen
ci

Mija kolejny rok nauki i pracy, czas ambitnych zamierzeń, cennych inicjatyw i twórczych działań podejmowanych w szkołach i placówkach naszego województwa Niezależnie od wydarzeń, które dla każdego członka szkolnych społeczności inaczej zapiszą ten okres w pamięci, mijający rok szkolny powinien pozostać przede wszystkim źródłem satysfakcji z dobrze wypełnionych obowiązków i osiągniętych sukcesów.
Państwu Dyrektorom, Nauczycielom i Wychowawcom bardzo dziękuję za pedagogiczny wysiłek,  za odpowiedzialność w coraz bardziej złożonym i wymagającym procesie wspierania ucznia w jego rozwoju, za opiekę i współpracę z rodzicami w realizacji tak wielu wychowawczych wyzwań.  Niech czas letniego urlopu da Państwu prawdziwe wytchnienie oraz pozwoli wzmocnić siły do podejmowania kolejnych zamierzeń w nowym roku szkolnym. Dziękuję wszystkim Dyrektorom i Nauczycielom, którzy kończą w tym roku kadencję i pracę w zawodzie; ufam, że realizacja wynikających z pełnionej funkcji zadań był dla Państwa źródłem wielu inspiracji a przede wszystkim –  powodem do pedagogicznej dumy i wyłącznie dobrych wspomnień.

Drodzy Absolwenci i Uczniowie,
Wasza przyszłość zależy w dużej mierze od tego, czy dobrze wykorzystacie szanse, które wynikają z  edukacji; większość z Was doskonale to rozumie i skutecznie realizuje.  Dużą satysfakcją napawają mnie Wasze osiągnięcia, wiele razy miałam przyjemność być świadkiem Waszych sukcesów, podziwiać otwartość na nowe wyzwania i młodzieńczy entuzjazm, który również nas, dorosłych,  mobilizuje do wysiłku. Niektórzy z Was opuszczą w tym roku mury swojej szkoły, aby rozpocząć kolejny etap edukacji, inni powrócą do niej we wrześniu z nowymi siłami po nową wiedzę. Niech wakacje będą czasem wypełnionym  aktywnością, pełne ciekawych i inspirujących przeżyć,  ale przede wszystkim – bezpieczne; korzystajcie z licznych atrakcji, zwłaszcza nad wodą, z rozwagą i wyobraźnią.

Szanowni Rodzice,
Serdecznie Państwu dziękuję za podejmowaną współpracę z dyrektorami i wychowawcami oraz pomoc szkole w poszukiwaniu  najlepszych możliwości sprostania wszystkim, często nieoczekiwanym wyzwaniom jakże złożonej teraźniejszości. Jestem przekonana, że osiągnięcia Państwa dzieci stanowić będą powód do dumy i zadowolenia, a trud wychowawczy zaowocuje ich pomyślną przyszłością. 

Szanowni Państwo,
Nauczanie i wychowanie jest fundamentem rozwoju każdego człowieka a dobra szkoła stanowi nadrzędny cel działań wszystkich osób i instytucji systemu oświaty. Pięknie dziękuję przedstawicielom organów prowadzących szkoły i placówki, które wspierają społeczności szkolne i dbają o jak najlepsze warunki do realizacji edukacyjnych zadań. Ogromną wdzięczność wyrażam licznym podmiotom i instytucjom wspomagającym szkoły w realizacji ich  celów. Wszystkim Państwu składam życzenia bezpiecznych, miłych, słonecznych i zdrowych wakacji. Niech będą one czasem zasłużonego wypoczynku i radości, a zgromadzona podczas letnich tygodni energia niech pozwoli wrócić w przyszłym roku szkolnym do kolejnych zadań i planów.

Lubelski Kurator Oświaty
Teresa Misiuk