Zaproszenie do składania ofert na usługę cateringu w ZPO Podedwórze

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu zwraca się z zaproszeniem do składania oferty cenowej na świadczenie usługi cateringu dla uczniów w roku szkolnym 2023/2024 roku. Okres realizacji usługi:

  • dla uczniów Szkoły Podstawowej 05.09.2023 r. – 20.06.2024 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku za wyjątkiem przerw ustalonych w kalendarzu roku szkolnego;
  • uczniów przedszkola – 04.09.2023 r. – 31.07.2024 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku za wyjątkiem przerw ustalonych w kalendarzu roku szkolnego.