Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szanowni Państwo – Rodzice i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie,
przypominamy, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024 są:

  • 13 października 2023r. (piątek)
  • 22 grudnia 2023r. (piątek)
  • 3 kwietnia 2024r. (środa)
  • 2 maja 2024r. (czwartek)
  • 14-16 maja 2024r. – egzamin ósmoklasisty (wtorek-czwartek)
  • 31 maja 2024r. (piątek)