Kurs e-learningowy „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz piąty zaprasza dzieci rolników do udziału w konkursie e-learningowym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

Konkurs skierowany jest do dzieci urodzonych w latach 2009-2017, których co najmniej jeden rodzic/opiekun prawny jest ubezpieczony w KRUS.

Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy:

  • zrealizować kurs dostępny na stronie www.prewencja.krus.gov.pl i rozwiązać test końcowy
  • pobrać certyfikat ukończenia kursu (dane dziecka wpisuje się do systemu komputerowego przed rozpoczęciem kursu) oraz formularz zgłoszeniowy
  • przesłać do 6 listopada 2023 r. certyfikat oraz wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy pocztą tradycyjną na adres:
    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 00-608 Warszawa al. Niepodległości 190 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: hulajnoga@krus.gov.pl z dopiskiem: „Kurs e-learningowy dla dzieci”.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Kasy: www.gov.pl/krus w zakładce: konkursy i patronaty.

Szkolenie w nowoczesnej formie przybliża najmłodszym mieszkańcom wsi zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Wśród uczestników, którzy ukończą szkolenie i prześlą swoje zgłoszenie zostanie rozlosowanych 50 hulajnóg.