Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole

250 lat temu, 14 października 1773 roku, na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, sejm powołał do życia Komisję Edukacji Narodowej. Warto dodać, że  była ona pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce i pierwszą tego typu instytucją w Europie. Obecnie –  na pamiątkę tego wielkiego wydarzenia  – 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej.

Wierni tradycji – 11 października 2023r. –  obchodziliśmy w naszej szkole  Dzień Nauczyciela.  W tym roku uczniowie pod opieką,  p. Agnieszki Łotysz i p. Iwony Kolady,  przygotowali uroczystość, podczas której  pięknymi wierszami wyraziły swoje  podziękowanie za serce, uśmiech… i przeprosiły za psoty, figle…. Swoimi występami wyrazili również wdzięczność nauczycielom za ich pracę, zaangażowanie i wyrozumiałość.

Po części artystycznej życzenia nauczycielom złożyli dyrektor szkoły pani Marzenna Chilimoniuk, wójt Gminy Podedwórze pani  Monika Mackiewicz-Drąg oraz obecna na uroczystości przewodnicząca Rady Rodziców – pani Agnieszka Zaniuk.

Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do wyrażenia wdzięczności  za wysiłek i wielkie serce wkładane  na rzecz pracy z dziećmi. W tym dniu pamiętamy  o wszystkich nauczycielach i pracownikach szkoły: obecnych i emerytowanych.