Turniej Wiedzy Pożarniczej- „Młodzież zapobiega pożarom”

W dniu 28 lutego w naszej szkole odbył się turniej wiedzy pożarniczej, „Młodzież Zapobiega Pożarom”, który zgromadził uczniów z różnych klas. Konkurs ten miał na celu zwiększenie świadomości  na temat zagrożeń związanych z pożarami oraz edukację dotyczącą prawidłowego postępowania w sytuacjach awaryjnych. Wydarzenie rozpoczęło się od testu, który sprawdzał wiedzę uczestników na temat prewencji przeciwpożarowej i zasad bezpieczeństwa. Pytania obejmowały tematykę gaśniczą, pierwszej pomocy, ewakuacji oraz korzystania z różnego rodzaju środków ochrony indywidualnej. Uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą, co świadczyło o ich zaangażowaniu w proces edukacyjny. Pytania były wymagające, co dowodzi, że uczniowie starannie przygotowywali się do tego wydarzenia.

W wyniku zaciętej rywalizacji jury konkursu wyłoniło zwycięzców, a są to następujący uczniowie:

Grupa I

Antoni Mocior

Krzysztof Zieńczuk

Grupa II

Zuzanna Pasikowska

Adam Koncerewicz

Bartosz Czarnecki

Zwycięzcy uczniowie otrzymali zasłużone nagrody, które zostały wręczone na apelu przez Wójta Gminy Podedwórze – Panią Monikę Mackiewicz-Drąg.  Turniej wiedzy pożarniczej był nie tylko doskonałą okazją do sprawdzenia wiedzy uczniów, ale także skutecznym narzędziem edukacyjnym. Dzięki zaangażowaniu uczniów, wsparciu fundatorów nagród oraz profesjonalizmowi jury, wydarzenie to z pewnością przyczyniło się do zwiększenia świadomości społeczności szkolnej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Zwycięzcy będą reprezentowali naszą szkołę w powiatowym turnieju wiedzy pożarniczej.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!