Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom

Miło nam poinformować, że Antoni Mocior, uczeń klasy IV zajął 3 miejsce w Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom. W zmaganiach udział wzięło 28 uczestników ze szkół powiatu parczewskiego. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Antoni Mocior, Krzysztof Zieńczuk, Adam Koncerewicz oraz Zuzanna Pasikowska.

Turniej rozegrano w trzech kategoriach wiekowych. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 40 pytań dotyczących pożarniczej profesji, pomocy przedmedycznej oraz historii pożarnictwa. Z każdej grupy wyłoniono uczestników, którzy najlepiej poradzili sobie z testem. W dalszej części uczestnicy turnieju musieli się wykazać znajomością przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, znajomości sprzętu ratowniczo- gaśniczego, zasad udzielania pierwszej oraz umiejętnością prawidłowego reagowania w sytuacji zagrożenia.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !