Dane do faktury

DANE DO FAKTURY:

W związku z konsolidacją podatku VAT z dniem 01 stycznia 2017r. dla jednostek organizacyjnych gminy Podedwórze, Zespół Placówek Oświatowych w Podedwórzu, będący stroną zawartej z Państwem umowy, informuje, że dane do wpisywania na fakturach sprzedaży/zakupów uległy zmianie.

Dane do faktur, wystawianych na poszczególne placówki wchodzące w skład Zespołu przedstawiają się następująco:

1) SZKOŁA PODSTAWOWA:

Nabywca: Gmina Podedwórze, Podedwórze 44, 21-222 Podedwórze, NIP: 539-149-09-03

Odbiorca: Zespół Placówek Oświatowych w Podedwórzu Szkoła Podstawowa, Podedwórze 96, 21-222 Podedwórze

2) PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE:

Nabywca: Gmina Podedwórze, Podedwórze 44, 21-222 Podedwórze, NIP: 539-149-09-03

Odbiorca: Zespół Placówek Oświatowych w Podedwórzu Przedszkole Samorządowe, Podedwórze 96, 21-222 Podedwórze