Dla Nauczycieli

Dziedzictwo naszego regionu – prezentacja multimedialna.
LINK: https://3d.skansen.lublin.pl/

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centralna Komisja Egzaminacyjna – Egzamin Gimnazjalny

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR

Centrum Nauki Kopernik – dla nauczycieli

Uchwała Rady Gminy Podedwórze w sprawie dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, a także określenie granic obwodów.pdf