Rekrutacja w ZPO w Podedwórzu

Poniżej uaktualniona lista przyjętych dzieci do klasy I

Poniżej przedstawiamy protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej oraz listę przyjętych dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej w Podedwórzu w roku szkolnym 2023/24.