Wyprawka szkolna

Program „Wyprawka szkolna” przyjęty przez Radę Ministrów

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to główny cel rządowego programu „Wyprawka szkolna” przyjętego przez Radę Ministrów.

Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.

Więcej informacji:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/program-wyprawka-szkolna-przyjety-przez-rade-ministrow.html

Zarzadzenie_wojta.pdf

Rozporzadzenie_w_sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.pdf