Ogólnopolska Akcja Sprzątania Świata

Tradycyjnie, co roku włączamy się z dziećmi do akcji „Sprzątania Świata”, by od najmłodszych lat uczyć zasad dbania o środowisko. Tego dnia w przedszkolu zostały przeprowadzone zajęcia, które zainspirowały dzieci do działań mających na celu dbanie o nasze środowisko. Nauczycielki szczególną uwagę dzieci zwróciły na segregowanie odpadów oraz recykling. Dzieci z zainteresowaniem i chęcią brały udział w rozmowie, odpowiadały na zadane pytania. Poznały kolory pojemników, do których należy wrzucać posortowane odpady. Jednak główną atrakcją tego dnia było sprzątanie „Naszej Ziemi”. Wszystkie dzieci otrzymały rękawiczki i worki na śmieci i z wielkim zaangażowaniem zbierały śmieci na placu przedszkolnym.