Jabłoń, Milanów i Podedwórze na liście dotowanych z RPO projektów oświatowych

Prawie milion złotych z RPO popłynie do trzech gmin powiatu parczewskiego. Jabłoń, Milanów i Podedwórze znalazły się na liście dotowanych projektów w ramach działania 12.2 – Kształcenie ogólne. W szkołach prowadzonych przez te gminy zostaną zrealizowane projekty poprawiające jakość kształcenia.

W ramach działania o pieniądze mogły wnioskować szkoły lub gminy jako organ prowadzący. Założenia to poprawa jakości kształcenia w zakresie przedmiotów informatycznych, matematyczno-przyrodniczych, językowych. Mają się przełożyć na rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy, wzmacniać w uczniach kreatywność, innowacyjność oraz kształcić umiejętność pracy zespołowej.

Największe pieniądze – prawie pół miliona złotych popłynie gminy Milanów na projekt pt. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w gminie Milanów”. Całość projektu opiewa na 505 707,96 zł, z RPO gmina otrzyma 480 417, 96 zł. Drugi na liście wartości dotacji jest Zespół Placówek Oświatowych w Podedwórzu – na projekt „Szkoła nowych możliwości” ZPO otrzyma 297 750,75 zł. Cały projekt ma kosztować 321 190,75 zł. Rozpocznie się we wrześniu, a zakończenie przewidziane jest na lipiec 2018. W ramach „Szkoły nowych możliwości” uczniowie na dodatkowych zajęciach będą uczyć się matematyki, informatyki, jęz. angielskiego i rosyjskiego oraz przyrody. Będą to zajęcia zgodne z nową podstawą programową, a prowadzone będą przy wykorzystywaniu nowoczesnych pomocy naukowych i komputerów, w jakie zostanie (również w ramach projektu) wyposażona placówka.

– Uczniowie i nauczyciele będą mieli również zajęcia z programowania i robotyki, bo w tym działaniu duży nacisk jest położony na wykorzystanie technologii w procesie kształcenia – wyjaśnia dyrektor ZPO Jakub Karbowski.

Z unijnych pieniędzy skorzysta również Zespół Placówek Oświatowych w Jabłoniu, który otrzymał najwyższą w powiecie parczewskim ocenę wniosku, zyskując 90 punktów. Na projekt „Akademia kompetencji” gminie udało się pozyskać 154 117,88 zł, całość zaplanowana jest na 162 227,88 zł.

– Będziemy prowadzić zajęcia wyrównawcze dla dzieci, głównie matematyczno-informatyczne i przyrodnicze. W ramach projektu wyposażymy również w nowoczesne pomoce dydaktyczne pracownię przyrodniczą, zostanie też zakupiony dodatkowy sprzęt – mówi dyrektor Justyna Kowalska-Babicz.

Projekt w ZPO Jabłoń ruszy od nowego roku szkolnego. Na razie szkoła finalizuje inny, również dotowany z zewnętrznych funduszy ciekawy projekt „Taniec łagodzi obyczaje”. Biorą w nich udział nie tylko dzieci, ale też rodzice i dziadkowie uczniów. Korzystają z zajęć tanecznych, rytmiki i warsztatów z psychologiem. w dziadków z psychologiem. W czerwcu, podczas szkolnego Dnia Rodziny, zaplanowane jest jego uroczyste podsumowanie.

/mk/

Zródło  opinie.news