List okolicznościowy z okazji Dnia Edukacji Narodowej

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest,
nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

    Jan Paweł II

Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Oświaty,
Szanowni Emeryci,

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto, święto nas wszystkich – nauczycieli i pracowników oświaty – zarówno tych czynnych zawodowo, jak i tych, którzy są już na emeryturze. Pragnę podziękować Wszystkim Państwu za wiele lat pasji i entuzjazmu w tworzeniu wspaniałego klimatu pracy naszej szkoły. Dzięki Wam kolejne pokolenia młodych ludzi były i są formowane w duchu patriotyzmu i szacunku do drugiego człowieka.

Z okazji tego szczególnego dnia życzę Państwu zdrowia, zadowolenia z życia oraz trwałej wdzięczność uczniów i wychowanków. Wiem, że nawet Sobą potraficie dzielić się z innymi. Niech towarzyszy Wam również przekonanie dobrze spełnionego obowiązku.

Z poważaniem

Artur Becher
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu