Informacja od Rady Rodziców

Szanowni  Rodzice,

 

11 października Rada Rodziców ustaliła wysokość składki na fundusz Rady Rodziców.

Składka wynosi:

  • 30,00 zł od pierwszego dziecka uczącego się w Zespole Placówek Oświatowych w Podedwórzu Szkoła Podstawowa, zaś za drugie i kolejne dziecko – 20,00 zł,
  • 30,00 zł od każdego dziecka korzystającego z zajęć w Zespole Placówek Oświatowych w Podedwórzu Przedszkole Samorządowe.

 

Poniżej podajemy numery kont bankowych na które należy dokonywać wpłat:

  1. Rada Rodziców Przedszkola: 98 8055 0006 0101 4993 4001 0001
  2. Rada Rodziców Szkoły: 94 8055 0006 0101 4746 4001 0001

 

 

Z poważaniem

Marta Łoszak

Przewodnicząca Rady Rodziców