Rozkład dnia w związku z wizytą Jego Ekscelencji Biskupa Diecezji Siedleckiej

Rozkład dnia w związku z wizytą
Jego Ekscelencji Biskupa Diecezji Siedleckiej

1. 800 – 830 – lekcja zgodnie z dotychczasowym planem zajęć

 2. 835 – 905– lekcja zgodnie z dotychczasowym planem zajęć

 3. 910 – 940 – lekcja zgodnie z dotychczasowym planem zajęć

4. 945 – 1030– lekcja zgodnie z dotychczasowym planem zajęć

                                  1030 – 1100– obiad

5. 1100 – 1130– lekcja zgodnie z dotychczasowym planem zajęć

1130 – zajmowanie miejsc na sali gimnastycznej, wspólne śpiewanie

1200 – spotkanie Jego Ekscelencji Biskupa ze społecznością szkolną

1230 – kurs zbiorczy autobusu szkolnego, odjazd dzieci do domu

1230 – spotkanie Jego Ekscelencji Biskupa i gości z gronem pedagogicznym, pracownikami niepedagogicznymi, przedstawicielami rodziców – wspólny obiad.