APEL Z OKAZJI ROCZNICY POWSTANIA LISTOPADOWEGO

 

Dnia 30 listopada 2017 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy wybuchu powstania listopadowego. Pan Artur Becher przypomniał, że było to powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku, a zakończyło się 21 października 1831 roku. Zasięgiem swoim objęło Królestwo Polskie oraz Litwę, Żmudź i Wołyń. Uczeń klasy VII Marcin Kołodziej zaprezentował utwór Juliusza Słowackiego ,,Sowiński w okopach Woli”. Generał Józef Sowiński należał do grona najznamienitszych i najbardziej doświadczonych polskich dowódców. W trakcie walk powstańczych na własną prośbę objął dowództwo nad redutą na warszawskiej Woli. Podczas powstania listopadowego po raz pierwszy zostały ustalone polskie barwy narodowe. Sejm Królestwa Polskiego uchwalił 7 lutego 1831 r., że
„Kokardę Narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym. Wszyscy Polacy, a mianowicie Wojsko Polskie te kolory nosić mają w miejscu, gdzie takowe oznaki dotąd noszonymi były”.