Wielkie przygotowania do Loterii Fantowej

Od początku stycznia odbywała się zbiórka fantów przeznaczonych na loterię fantową , która odbędzie się 27 stycznia 2018 r. Udało nam się uzbierać około 200  fantów – m.in. maskotki, zabawki, książki, bajki, kredki  i wiele, wiele innych mniejszych lub większych rzeczy. Dzisiaj od wczesnego ranka trwały wielkie przygotowania do tej loterii. Zgromadzone dary uczniowie  zapakowali  i pięknie ozdobili.

Oto lista darczyńców, na których zawsze możemy liczyć :

Rada Rodziców ZPO w Podedwórzu

Rodzice Uczniów ZPO w Podedwórzu

Uczniowie ZPO w Podedwórzu

Państwo Małgorzata i Andrzej Kiryczukowie

Państwo Barbara i Tadeusz Kisielowie

Fabryka Kabli ELPAR Sp. z.o.o. w Parczewie

Dyrektor Szkoły

Nauczyciele ZPO w Podedwórzu

Pracownicy niepedagogiczni Szkoły

Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie

Starostwo Powiatowe w Parczewie

Wójt Gminy Podedwórze

Sekretarz Gminy Podedwórze

Firma PHU SOBART Podedwórze

Sklep „ORE” Aldona Łachmańska-Kisiel

Bank Spółdzielczy w Wisznicach

Bank Spółdzielczy w Parczewie

Centrum Motoryzacji Janusz Zieliński, Parczew

Grupa Azoty

SOBIANEK

 

 

WSZYSTKIM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!!