Projekt „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”.

Szanowni Państwo,
Szanowni Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie,

podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

By skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów  cyberprzestrzeni poszukiwałem partnerów zewnętrznych, którzy zaproponowaliby systemowe rozwiązania pozwalające lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe dla wspierania rozwoju uczniów, przy jednoczesnym zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa i nauczeniu ich zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych.

Nasza placówka otrzyma wsparcie informacyjne, edukacyjne i doradcze w ramach projektu „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”.

W ramach podejmowanych działań zorganizujemy Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego. Do naszej placówki zostanie skierowany specjalny Edukator.

Zgodnie z założeniami projektu, Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego będzie się składał z organizacji:

  • spotkania Edukatora z dyrektorem,
  • spotkania Edukatora z uczniami, uczennicami, nauczycielami i nauczycielkami szkoły, w ramach tzw. „apelu”,
  • trzech warsztatów na wybrane tematy cyberbezpieczeństwa,
  • spotkania Edukatora z dyrekcją, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły.

W efekcie przeprowadzenia przez Edukatora Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego, szkoła zorganizuje do września 2018 r. spotkanie z rodzicami. Nauczyciele prowadzący takie spotkania zostaną przez Edukatora zaopatrzeni w niezbędne materiały tj. prezentację dla rodziców, film do zaprezentowania rodzicom oraz broszury adresowane do rodziców.

Wyrażam nadzieję, że podejmowane w ramach projektu  „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa” działania pozwolą uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania odnoszące się do problemów bezpieczeństwa cyfrowego w środowisku nie tylko szkolnym.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Artur Becher