PAMIĘTAMY O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH

1 marca społeczność naszej szkoły uczciła pamięć o Żołnierzach Wyklętych poprzez uroczysty apel. Od 2011 roku ten dzień został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Na to krótkie spotkanie złożyło się: przemówienie Pana Dyrektora oraz krótka lekcja historii zaprezentowana przez uczennicę klasy III gimnazjum. Podczas apelu uczniowie zaśpiewali hymn Polski oraz minutą ciszy oddali hołd poległym i pomordowanym żołnierzom antykomunistycznego podziemia zbrojnego, którzy w latach 1944-63 walczyli z bronią w ręku o wolną Polskę.