Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego

Nasza szkoła uczestniczy w  Projekcie Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, współfinansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Projekt ma na celu propagowanie wśród uczniów, rodziców i nauczycieli wiedzy na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

W ramach projektu odbył się w naszej szkole cykl zajęć warsztatowych dla całej szkolnej społeczności. Podejmowane działania mają służyć wprowadzeniu systemowych rozwiązań, które pozwolą na  wykorzystanie narzędzi cyfrowych dla wspierania rozwoju uczniów, przy jednoczesnym zapewnieniu im bezpieczeństwa i nauczeniu ich zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych.

ZPO w Podedwórzu Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego