Razem dla Niepodległej

Ten rok jest dla Niepodległej. 13 kwietnia 2018 r. oficjalnie zainaugurowano w Zespole Placówek Oświatowych w Podedwórzu oraz w środowisku lokalnym obchody setnej rocznicy  odzyskania przez Polskę niepodległości. W akademii poświęconej dorobkowi Świętego Jana Pawła II uczestniczyła, odwiedzająca szkołę, Pani Małgorzata Kiec – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej. Samorząd terytorialny reprezentowali Pani Anna Ignatowicz – Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Parczewie, Pan Krzysztof Chilczuk – Wójt Gminy Podedwórze, Pani Jolanta Burzec – Sekretarz Gminy Podedwórze. Wśród zaproszonych gości byli rodzice na czele z Panią Martą Łoszak – Przewodniczącą Rady Rodziców, emerytowani nauczyciele – Panie Halina Zielonka, Stanisława Darczuk, Anna Wegiera, Urszula Banaszczuk, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Podedwórzu – Pani Małgorzata Semeniuk.

Po powitaniu Gości przez Dyrektora Szkoły Pana Artura Bechera głos zabrała przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego Klaudia Borsuk, nawiązując do kontekstu historycznego dnia – 13 kwietnia 1943 roku dotarła do mediów światowych informacja o odkryciu masowych mogił polskich oficerów. Zebrani chwilą ciszy oddali pamięć pomordowanym przez NKWD w 1940 roku obywatelom Rzeczypospolitej, oficerom Wojska Polskiego.

Myślą przewodnią uroczystości było hasło: „Umiłowałem to, co ojczyste”. Uczniowie podczas akademii zaprezentowali teksty utworów poetyckich, fragmenty biografii, myśli św. Jana Pawła II oraz piosenki „Nie lękajcie się”, „Bóg jest miłością” oraz „Barkę” – ulubioną pieśń naszego Wielkiego Rodaka. Występujący przypomnieli również, jak wiele uczynił papież – Polak  naszej Ojczyźnie i  całemu światu.

Po części artystycznej głos zabrali zaproszeni goście. Pani Dyrektor Małgorzata Kiec podziękowała uczniom za piękne zaprezentowanie postaci św. Jana Pawła II, życzyła, aby nauka papieża – Polaka gościła w ich codziennym życiu. Pani Anna Ignatowicz wspomniała o występie „Wypłyń na głębię”, w którym wzięli udział nasi uczniowie, pokazując kolejnym – występem, że ciężka praca przynosi niezwykłe doznania.

Pan Artur Becher serdecznie podziękował organizatorom szkolnej uroczystości, uczniom i zaproszonym gościom za udział w spotkaniu. Wyrazy uznania skierował do Pani Marzeny Jaroszewicz, która nagrywała uroczystość. Część artystyczną zaprezentowali uczniowie pod opieką Pani Agaty Bartoszuk i Pani Iwony Kolady. Dekoracje przygotowała młodzież szkolna pod kierunkiem Pani Teresy Gierchard i Agaty Bartoszuk.

Występujący uczniowie udowodnili, że są bardzo dumni z tego, że mogą wzorować się na tak wspaniałym człowieku, jakim był św. Jan Paweł II.