Informacja o powołaniu Inspektora Ochrony Danych

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – DZ.U. UE. L. Nr 119, str. 1) zawiadamiam, iż:

  • powołałem Inspektora Ochrony Danych w Zespole Placówek Oświatowych w Podedwórzu Szkoła Podstawowa, 21-222 Podedwórze, Podedwórze 96,
    Regon: 000713846

 

  • Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Janusz Krzewiński, dane kontaktowe: inspektor@cbi24.pl