„Sprzątanie Świata – Akcja-segregacja”

21 września 2018r. uczestniczyliśmy  w akcji „Sprzątanie Świata”. Działania rozpoczęły się apelem szkolnym. Dyrektor szkoły powitał zebranych.  Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka przekazał najmłodszym dzieciom naszego Zespołu życzenia: zdrowia, radości i sukcesów. Odczytał również fragment okolicznościowego listu Rzecznika Praw Dziecka.

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, Wiktoria Kozioł i Kornel Żukowski, przygotowali referat dotyczący postaw człowieka wobec przyrody.

Niezwykłym doświadczeniem dla przedszkolaków okazała się praktyczna lekcja segregowania śmieci. Pod nadzorem starszych uczniów maluchy „rozbrajały górę śmieci”. Udało się uzyskać wiele frakcji. Do odpowiednich pojemników trafiły papier, plastik, metale, szkło, śmieci organiczne (np. liście, chwasty). Uczniowie wahali się co zrobić z nieużytecznymi, przeterminowanymi lekarstwami. Uzyskali odpowiedź, że powinny one trafić do aptek, skąd zostaną zabrane przez specjalistyczną firmę utylizującą takie odpady.

Akcja zakończyła się sprzątaniem terenu szkolnego – poszczególne oddziały klasowe pod opieką nauczycieli porządkowały wyznaczony fragment placu.