„Po polsku o historii”

W naszej szkole odbył się jeden z etapów wojewódzkiego VI Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”, zorganizowanego dla upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wzięło w nim udział 19 uczniów naszej szkoły. Dyktando pisali uczniowie klas V-VI,  VII-VIII oraz gimnazjaliści. Każdego uczestnika Dyktanda obowiązywała znajomość reguł ortograficznych oraz zasad interpunkcji, a także umiejętność właściwego ich zastosowania w tekstach, w których pojawiają się postacie i wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Głównym celem Dyktanda Niepodległościowego było kształtowanie wśród uczniów postawy zaangażowania w pielęgnowanie narodowej tradycji i historii, w tym kultury języka polskiego.