Święto Dyrektora Szkoły i Przedszkola

W Święto Dyrektora Szkoły i Przedszkola, dzieci złożyły Panu Arturowi Becherowi – Dyrektorowi ZPO w Podedwórzu serdeczne życzenia. Rozmawiały też o zawodzie nauczyciela, jaki wykonuje. Pan Dyrektor opowiedział o swojej pracy, a później poczęstował wszystkie dzieci słodyczami.