Przygoda z masą solną

Przedszkolaki ćwiczą małą motorykę, spostrzegawczość wzrokową i pomysłowość.