List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Uczniów

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

W związku z powyższym, kierujemy do Państwa Dyrektorów oraz Rodziców i Opiekunów dwa osobne listy.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonymi listami, a w szczególności prosimy o udostępnienie listu rodzicom i opiekunom dzieci.

Prosimy, aby wspomniany list został odczytany rodzicom i opiekunom,  oraz przekazany na najbliższych zebraniach.

Z poważaniem
Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

Jarosław Pinkas
Główny Inspektor Sanitarny

Załączniki:

http://zpo.podedworze.pl/wp-content/uploads/2018/11/2018.11.08_list_MEN_GIS_rodzice.pdf 

http://zpo.podedworze.pl/wp-content/uploads/2018/11/2018.11.08_list_MEN_GIS_dyrektorzy_szkół.pdf