Spotkanie z leśnikami

W czwartek 29 listopada przedszkolaki  oraz uczniowie z klas I – III spotkali się w naszej szkole z pracownikami Lasów Państwowych Nadleśnictwa Parczew w Sosnowicy.

Celem spotkania było:

  • poznanie pracy leśników;
  • kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody;
  • pogłębienia wiadomości nt znaczenia lasów;
  • poszerzenia wiadomości nt ptaków i zwierząt żyjących środowisku leśnym;
  • uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw jakie mogą zagrażać środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka;
  • przypomnienie zasad zachowania się w lesie.

Goście zainteresowali dzieci swoimi wiadomościami wykorzystując różnorodne ilustracje, plakaty, naturalne okazy. Wszystkich ucieszyła gra pana leśnika na trąbce sygnałówce.

Na koniec spotkania przedszkolaki otrzymały od gości – znaczki odblaskowe, a uczniowie  kredki.