Spotkanie z Rodzicami

Serdecznie zapraszamy na zebranie szkolne, które odbędzie się 6 grudnia 2018r. Początek godz. 15.30.

Proponowany porządek:

  1. Zebranie ogólne Rodziców i Nauczycieli (korytarz dolny w starej części budynku):
    a) Informacja dyrektora nt. bieżącego funkcjonowania szkoły,
    b) Prelekcja „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”.
  2. Spotkania Rodziców z wychowawcami klas.
  3. Spotkanie Dyrektora placówki z Radą Rodziców.