„Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

Kolejny raz we współpracy z Firmą Green Office Ecologic Sp. z.o.o. przeprowadziliśmy lokalną zbiórkę elektrośmieci.

Celem inicjatywy była szeroko rozumiana edukacja uczniów w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

W nasze działania aktywnie włączyli się również nauczyciele i rodzice. Wychowawcy przeprowadzili wśród uczniów kampanię informacyjną oraz pogadanki wpisujące się w cel akcji, wyznaczono termin i miejsce zbiórki elektrośmieci.

Integralnym elementem naszych działań edukacyjnych była współpraca ze środowiskiem lokalnym. Dzięki temu do naszego punktu zbiórki elektrośmieci trafiał zużyty sprzęt z Urzędu Gminy Podedwórze, od rodziców i przyjaciół szkoły.

W piątek 4 stycznia 2019 r. przedstawiciele Firmy Green Office Ecologic Sp. z.o.o. odebrali z boiska szkolnego  do utylizacji zużyte przedmioty elektryczne i elektroniczne. Podsumowując omawianą akcję, pragnę wszystkim naszym ofiarodawcom podziękować. Po raz kolejny połączyliśmy działania edukacyjne z wymiarem materialnym naszej Placówki. Szkoła za przeprowadzoną akcję otrzyma papier do kserokopiarek.

W imieniu społeczności szkolnej serdecznie dziękuję.

Dyrektor Szkoły