Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata. Z pełną listą państw i instytucji biorących udział w Dniu Bezpiecznego Internetu oraz z podjętymi przez nie działaniami można zapoznać się na stronie www.saferinternetday.org.

Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

DBI 2019 odbędzie się 5 lutego 2019 r. pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Nadchodząca edycja Dnia Bezpiecznego Internetu zachęca wszystkich do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online . Podczas obchodów DBI 2019 organizatorzy chcą podkreślić istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

 

Z tej okazji zapraszamy uczniów ZPO w Podedwórzu do udziału w konkursie na plakat „ DZIAŁAJMY RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA W INTERNECIE”

Regulamin konkursu

Cele konkursu

  • popularyzacja tematyki związanej z zachowaniem kultury i szacunku względem siebie i innych na portalach internetowych oraz tworzeniem przyjaznej sieci online,
  • podkreślenie potencjału Internetu do wykorzystania w edukacji, kontaktach z rówieśnikami oraz jako forma twórczej rozrywki,
  • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym,
  • kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,

Warunki konkursu  

  • praca wykonana indywidualnie w oparciu o treści zamieszczone na stronie dbi.pl i inne wskazane na tym portalu
  • praca z wizytówką autora: imię, nazwisko, klasa /na odwrocie pracy/ powinna zostać dostarczona do nauczyciela informatyki do 04. 02. 2019 r.
  • plakat wykonany techniką dowolną, w formacie  A3
  • na każdym plakacie powinno się znaleźć logo kampanii DBI 2019
  • tematyka powinna nawiązywać do tegorocznego hasła „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”
  • prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I-IV, kl. V-III gimnazjum