Apel z okazji 156 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

Pamięć o powstańcach styczniowych, którzy 156 lat temu rozpoczęli walkę o niepodległość Polski, zachowała społeczność naszej szkoły. Uczennice klasy VIII i III gimnazjum przygotowały okolicznościową gazetkę o powstaniu styczniowym – zbrojnym zrywie Narodu Polskiego przeciw Imperium Rosyjskiemu, które swoim zasięgiem objęło tereny Królestwa Polskiego, Litwy oraz Ukrainy. Na uroczystym apelu uczennice przedstawiły najważniejsze informacje dotyczące powstania styczniowego. Wszyscy uczestnicy  na koniec odśpiewali hymn oddając hołd poległym powstańcom.