„Jak dobrze mieć przyjaciół!”

Koło Łowieckie nr 12 „Szóstak” z Lublina, którego obwód położony jest na terenie Gminy Podedwórze niezwykle aktywnie włącza się w życie lokalnej społeczności. Troska o jej rozwój znajduje wyraz w licznych akcjach wsparcia. Corocznym adresatem hojności Myśliwych zrzeszonych w Kole jest Zespół Placówek Oświatowych w Podedwórzu. Prezes Koła Pan Bogdan Piech oraz Sekretarz Koła Pan Arkadiusz Mackiewicz, którzy swoją obecnością zaszczycili Choinkę Noworoczną, przekazali na ręce Dyrektora szkoły cenny i niezwykle potrzebny upominek – zestaw myszek i głośników komputerowych.

Serdecznie dziękujemy za słowa życzliwości oraz przekazane prezenty.

W imieniu społeczności szkolnej

Dyrektor szkoły
Artur Becher