Szkolny Raport z badań ewaluacyjnych w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu”

Szanowni Rodzice i Nauczyciele,

Drodzy Uczniowie,

„Kampania społeczna  „Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU” ma sens! – tak uznało kilkuset nauczycieli i blisko tysiąc rodziców, którzy dotychczas brali udział w zajęciach, opracowanych przez Fundację Wspomagającą Wychowanie “ARCHEZJA”. Tego samego zdania jest Minister Sprawiedliwości, który będąc dysponentem Funduszu Sprawiedliwości, dofinansował projekt: Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU – ogólnopolska kampania profilaktyczno – edukacyjna.”

A jakich odpowiedzi udzielali nasi uczniowie, rodzice i nauczyciele?

Wyniki badań przeprowadzonych w ZPO w Podedwórzu przedstawiamy w załączonym Raporcie. Proszę o wnikliwą analizę, refleksję i wnioski, ponieważ poszukiwanie autorytetu ma głęboki wymiar wychowawczy.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Szkoły

Artur Becher

Raport pośredni RSPO 114832 2019.02.08