Szkoła w ocenie Rodziców

Szanowni Rodzice,

chciałbym Państwu przybliżyć wyniki badania ankietowego przeprowadzono na przełomie stycznia i lutego 2019r. Kwestionariusz ankiety przekazano – za pośrednictwem wychowawców klas – czterdziestu losowo wybranym Rodzicom (opiekunom prawnym).
Trzydziestu czterech respondentów zwróciło wypełnione kwestionariusze ankiet, które dostępne są w Sekretariacie Szkoły.
Udzielone odpowiedzi posłużyły do opracowania niniejszego Raportu
i sformułowania wniosków oraz rekomendacji.

Proszę o zapoznanie się z wynikami badania. Ewentualne uwagi proszę kierować osobiście lub drogą elektroniczną do dyrektora szkoły (adres e:mail podano na stronie tytułowej Raportu).

 

Z poważaniem

Artur Becher

Dyrektor Szkoły

 

raport_dla_rodzicow_1 (2)