Bezpiecznie na wsi

5 marca 2019 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie klas I –VI z przedstawicielką KRUS w Parczewie, panią Łobejko. Tematem pogadanki było „Bezpieczeństwo w obsłudze maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym oraz  unikanie wypadków na wsi”. Zostały też przekazane informacje, materiały i broszury dotyczące konkursu plastycznego. Jego celem jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań, związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a zadaniem wykonanie pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe.