Szkolenie nauczycieli – „Kreatywna edukacja”.

W ramach wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań, prelegenci Akademii Gdańskiego Wydawnictwa poszukiwali ze słuchaczami (nauczycielami ZPO w Podedwórzu) odpowiedzi na pytanie: dlaczego warto uczyć kreatywnego myślenia? Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zadania sprzyjające twórczemu myśleniu. Oprócz poczucia pożytecznie spędzonego czasu, każdy z uczestników szkolenia wyniósł nowe techniki pracy z dziećmi i młodzieżą. Z pewnością przyczynią się one do wzmagania u uczniów poczucia skuteczności z podejmowanych działań edukacyjnych.