RELIGIA – FINAŁ III DIECEZJALNEGO KONKURSU BIBLIJNEGO

6 kwietnia 2019 roku w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach odbyły się finał oraz podsumowanie III Diecezjalnego Konkursu Biblijnego do którego zakwalifikowała się  uczennica naszej szkoły Joanna Chilimoniuk. Konkurs przebiegał pod hasłem: „Spotkania z Jezusem w Ewangelii wg św. Łukasza”. Zadaniem uczniów było zapoznanie się z treścią Ewangelii wg św. Łukasza wraz z przypisami do tej księgi.

Spośród 2306 przystępujących do konkursu w gronie najlepszych wyłoniono 20 finalistów , którzy walczyli o miejsca na podium i tytuł laureata III Diecezjalnego Konkursu Biblijnego.