Spotkanie z Rodzicami – „WYWIADÓWKA”

Szanowni Państwo,

w środę 24.04.2019r. o godz. 15.30 odbędzie się spotkanie z Rodzicami.

Proponowany przebieg spotkania:

  • Część ogólna – informacja Dyrektora Szkoły nt. funkcjonowania Placówki (sprawy bieżące, organizacja Dnia Dziecka, wieczorek pożegnalny klas III gimnazjum i VIII szkoły podstawowej);
  • Informacja wychowawców klas nt. zachowania uczniów oraz wyników nauczania.

Po części ogólnej, Rodzice uczniów klas programowo najwyższych (klasy VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum)

zostaną poinformowani nt. procedury logowania dzieci do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

 

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły