Święto Konstytucji 3 Maja

Kolejne, szkolne obchody rocznicy UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA już za nami. To właśnie taka rocznica jak 3 Maja  zachęcają wielu z nas, by na chwilę „odkurzyć” temat patriotyzmu oraz ukazać naszym uczniom historię tych  szczególnych wydarzeń.  Data 3 Maja dla młodych ludzi to jedna z wielu nic nie znaczących uroczystości …– takimi słowami rozpoczęła się uroczystość z okazji 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Inscenizację słowno – muzyczną z tej okazji zaprezentowali uczniowie i przedszkolaki naszego Zespołu. Scenariusz uroczystości nawiązywał do przeszłości, historii oraz okoliczności uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej na świecie konstytucji. Słowem czytanym, recytowanym i śpiewanym wykonawcy chcieli uzmysłowić jak ważną rolę i znaczenie w naszym życiu mają słowa: Ojczyzna i Patriotyzm.