Spotkanie z Rodzicami

Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałymi przypadkami przemocy w środowiskach szkolnych  Minister Edukacji Narodowej za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Lublinie prosi
o zorganizowanie spotkań z rodzicami uczniów, podczas których zostaną przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie danej placówki oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.

Biorąc powyższe pod uwagę, spotkanie z Rodzicami w Zespole Placówek Oświatowych
w Podedwórzu odbędzie się 31 maja 2019r. o godz. 1430.

Proszę o niezawodne przybycie – Dyrektor Szkoły.