PODZIĘKOWANIA

30 maja 2019r. obchodziliśmy w naszej Placówce Dzień Dziecka połączony z Dniem Sportu Szkolnego.

Rada Rodziców z własnych środków finansowych zapewniła aktywną rozrywkę tzw. dmuchańce, które cieszyły się popularnością nie tylko wśród najmłodszych uczniów i dzieci. Spotkania przy ognisku i wspólne pieczenie kiełbasy dodatkowo integrowały naszą społeczność.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Antopola i Piech przygotowały wspaniały poczęstunek – watę cukrową i popcorn.

Nauczyciele i Samorząd Uczniowski zorganizowali mecz piłki koszykowej i zawody strzeleckie. Wcześniej wychowawcy klas przeprowadzili pogadankę nt. bezpieczeństwa w szkole i poszanowania drugiego człowieka.

Koło Wędkarskie „Lin” podsumowało zawody, w których uczestniczyły dzieci z naszej szkoły.

Samorząd Gminy – reprezentowany przez Panią Monikę Mackiewicz-Drąg – nawiązał współpracę z Akademią Wychowania Fizycznego. Studenci pod kierunkiem Pana Pawła Wiśniewskiego przygotowali konkurencje sprawnościowe, w których z pasją uczestniczyły dzieci starsze i młodsze.

Jako społeczność lokalna gościliśmy również Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Parczewa Pana Zdzisława Chmielarza. Pod jego opieką uczniowie zrzeszeni w Szkolnym Kole LOK przeprowadzili turniej strzelecki. Był Pan Bogusław Szabat – emerytowany nauczyciel wychowania fizycznego. Samorząd Uczniowski uhonorował Pana Szabata pamiątkowym dyplomem. Do życzeń i podziękowań przyłączył się Pan Andrzej Hulajko – przedstawiciel Szkolnych Klubów Uczniowskich. Mecz piłki koszykowej uświetniła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 3 z Parczewa prowadzona przez Pana Huberta Goleckiego.

W imieniu Uczniów  Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu serdecznie dziękuję Wszystkim za aktywne włączenie się w przygotowanie DNIA PEŁNEGO ATRAKCJI.  Uśmiechy dzieci są wzruszającym wspomnieniem tej inicjatywy.

Z poważaniem
Artur Becher,
Dyrektor Szkoły