Niezwykłe spotkanie z absolwentem naszego gimnazjum

Uczniowie klas III gimnazjum i VIII szkoły podstawowej spotkali się z przedstawicielem Państwowej Agencji Atomistyki – Panem Mateuszem Włostowskim, który jest jednym z pierwszych absolwentów naszego gimnazjum.

Pan Mateusz przybliżył działanie elektrowni jądrowej . Przygotowana prezentacja oraz ciekawa narracja pozwoliły naszym uczniom rozszerzyć wiedzę na temat pozyskiwania energii. Pojawiające się w mediach różnorodne informacje zostały skonfrontowane z rzeczową wiedzą doskonale przygotowanego Pana Mateusza.

Uczniowie byli zdziwieni, że elektrownia jądrowa działa podobnie jak elektrownia węglowa, z tą różnicą, że posiada inne źródło ciepła. O ile w tradycyjnej elektrowni ciepło powstaje w wyniku spalania węgla w palenisku, o tyle w elektrowni jądrowej ciepło jest efektem reakcji rozszczepiania jąder atomów uranu we wnętrzu reaktora.

Zainteresowanie uczniów wskazuje, że warto podjąć tematykę pozyskiwania energii w szerszym kontekście np. interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego. Mamy nadzieję na ciekawą współpracę z naszym gościem.

Panu Mateuszowi serdecznie dziękujemy za przybycie do naszej Placówki i ciekawą lekcję.