SPOTKANIE Z RODZICAMI

Szanowni Państwo,

we wtorek 17.09.2019 o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie z Rodzicami.

Proponowany przebieg spotkania:

  1. Część ogólna – informacja Dyrektora Szkoły nt. funkcjonowania Placówki.
  2. Przedstawienie zapisów Wewnątrzszkolnego Sytemu Oceniania.
  3. Informacja nt. treści programowych realizowanych na zajęciach: Wychowanie do życia w rodzinie.
  4. Wybory do Rady Rodziców.
  5. Spotkanie rodziców z wychowawcami klas.
  6. Spotkanie Dyrektora Szkoły z Radą Rodziców.