Uczniowie naszej szkoły na festynie „Bezpieczna Szkoła-Bezpieczna Lubelszczyzna”

Festyn odbył się 27.09.2019r. na obiektach stadionu Arena Lublin. Celem akcji było zwrócenie uwagi na szeroko rozumiane bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole i poza nią. Uczniowie mogli  uczestniczyć w  pokazach pracy służb mundurowych i ratownictwa drogowego.

Organizatorzy imprezy podkreślili wagę prawidłowego odżywiania się. Uczestnikom festynu przybliżano programy promujące zdrowy styl życia i właściwe nawyki żywieniowe.

Organizatorami ww. działań byli Wojewoda Lubelski i Kurator Oświaty.